Archeologie hrou Tisk
Pondělí, 31 Říjen 2016 08:38

Ve čtvrtek 15. září 2016 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili zajímavého programu pořádaného v Národopisném museu Plzeňska.

Průvodkyní jim byla archeoložka Markéta Sochorová, která je provedla výstavou „Co se skrývá pod drnem?“ a poutavě jim vyprávěla o jednotlivých archeologických nálezech a kulturách, z nichž tyto nálezy pocházejí. Na prohlídku výstavy pak navázala činnost praktická. Na pěti stanovištích si děti mohly vyzkoušet nejen práci archeologů, ale i některé z běžných každodenních činností našich dávných předků. Přítomné archeoložky jim vždy ochotně vysvětlily, co a jak mají dělat, a následně jim pomáhaly ve splnění úkolů. V „právě odkrytém hrobě“ měli malí archeologové za úkol najít předměty spojené s činností člověka (úlomky keramiky, šperk,…), jiná skupinka žáků slepovala rozbité „pravěké“ nádoby. Děti si postupně vyzkoušely také tkaní na karetkách, výrobu keramiky či mletí obilí pomocí žernovu.

Program žáky zaujal, všichni pracovali s nadšením a jen neradi museum a sympatické archeoložky opouštěli.

 
Školní akademie Tisk
Pondělí, 27 Červen 2016 00:00

V pátek 24. června 2016 již popáté ožila budova Rekreačního střediska (bývalá škola v přírodě) na Přimdě hlasy dětí i dospělých. Naše škola zde ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel školy a místním Sborem dobrovolných hasičů pořádala již tradiční školní akademii. Navštívil ji rekordní počet diváků – 181.

V úvodu všechny přítomné přivítala ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková, a poté už se slova ujal konferenciér z řad hasičů, David Kadlec. Vystoupení zahájili prvňáčci tancem „Pomáda“. Druhá třída nacvičila písničku „Když jsem já sloužil“, třetí dětskou operu Budulínek. Čtvrťáci zazpívali dvě anglické písničky, páťáci nejprve zatančili Charleston a poté ještě zdramatizovali Erbenovu Polednici. Žáci 6. třídy nacvičili parodii na Nerudovu Romanci o Karlu IV.  Členové školního pěveckého sboru vystoupili s několika písněmi i hrou na kytaru, nechyběl ani tanec v podání členek sportovně-tanečního kroužku, své umění ve hře na hudební nástroj předvedli žáci základní umělecké školy, velký potlesk sklidil se svým tancem Jan Chebli z osmé třídy, stejně jako Tran Thi Duyen a Byamabajrgal Namuun za svá pěvecká vystoupení. Členové kroužku vaření se proměnili ve Šmouly, kteří ve veselém tanečním reji podarovávali přítomné namodralými muffinami. S pásmem vietnamských písniček vystoupila děvčátka z 1. stupně.

Vystoupení dětí střídaly komentované prezentace ze zahraničních zájezdů žáků školy, které byly uskutečněny v rámci projektů podpořených z OP VK (návštěva Anglie v rámci projektu Čtení a cizí jazyky zajímavě), Plzeňským krajem (projekt Přátelství bez hranic umožnil cestu dětí do slovenské Zubrohlavy) a z programu Erasmus+ (díky projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success navštívili přimdští žáci Itálii, Slovensko a Polsko). Jonáš Junek představil rovněž aktivitu eTwinning i program Erasmus+.

Na závěr školní akademie vystoupili hosté: Country sebranka pod vedením paní Ludmily Janovcové zatančila v rytmu country a skupina žen pod vedením Věry Hotové předvedla ukázku zumby.

Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení – sekaná s chlebem, okurkou a hořčicí, cukroví a další dobroty, které nachystaly paní kuchařky ze školní jídelny a členky školské rady.

Účastníci akademie si odnesli nejen spoustu krásných dojmů z příjemně stráveného odpoledne a večera, ale i ceny, které vyhráli v bohaté tombole.

Školní akademie se vydařila k plné spokojenosti hostů i účinkujících. Poděkování patří všem, kdo se o tento úspěch zasloužili: účinkujícím i těm, kteří je na vystoupení připravili, členům školské rady a hasičům, bez jejichž pomoci bychom se při organizaci akademie neobešli.

Akademie_12   Akademie_56   Akademie_146   Akademie_371

 
Přimdský delfín - družstva Tisk
Středa, 22 Červen 2016 06:14

Delfn_-_drustva_4Dne 21. června 2016 se naposledy sešli v přimdském bazénu „delfíni“ ze základních škol v  Boru a Přimdě, aby změřili své síly v závodu družstev o pohár provozovatele přimdského bazénu. Družstva tvořili žáci 4. - 9. tříd, vždy jedna dívka a jeden chlapec za každý ročník. Úkolem závodníků bylo uplavat trať 50 m co nejrychleji, výsledky byly bodovány. Nejúspěšnější byli plavci z našeho družstva Přimda „A“, kteří o jediný bod porazili družstvo ZŠ Bor a odnesli si nejen pohár za první místo v soutěži, ale též onen vytoužený putovní pohár provozovatele přimdského bazénu. Na třetím místě skončilo neúplné družstvo Přimda „B“. Nejrychlejšími závodníky byli Marián Jágrik a Michaela Křižková (oba z Boru).  

Delfn_-_drustva_1Poděkování patří Plzeňskému kraji a sponzorům za zajištění hodnotných cen pro soutěžící a provozovateli přimdského bazénu, panu Josefu Langmajerovi, za poskytnuté zázemí.

Přílohy:
Uložit tento soubor (Delfin_druzstva_vysledky.pdf)Výsledková listina[ ]313 Kb
 
Žákovský triatlon a duatlon Tisk
Čtvrtek, 16 Červen 2016 06:10

Ve středu 15. června 2016 se uskutečnil žákovský triatlon a duatlon, jehož se zúčastnilo 33 žáků, 10 triatlonistů a 23 duatlonistů. Soutěž již tradičně organizovala základní škola. Závodníky čekalo nejprve 100 metrů plavání, poté 6 km jízda na kole a na závěr zhruba 1 km běh, duatlonisté absolvovali pouze jízdu na kole a běh.

Počasí hrozilo co chvíli spustit na hlavy závodníků proudy vody, nakonec se ale umoudřilo a s pořádnou sprchou vyčkalo až po skončení závodu.

Tři nejlepší soutěžící v každé kategorii si odnesli medaili, diplom a věcnou cenu. Věcné ceny zajistili sponzoři, medaile byly zakoupeny z dotace poskytnuté Plzeňským krajem v rámci projektu Ve zdravém těle zdravý duch. Nejrychlejším triatlonistou byl Jonáš Junek z 9. třídy, mezi duatlonisty dosáhl nejlepšího času Zdeněk Sloup z 8. třídy. Sportovního ducha v sobě nezapřela Nina Kováčiková, která po kolizi na startu cyklistické části upadla a odřela si koleno, přesto vyrazila na trasu a ošetřit se nechala až po doběhnutí do cíle. Velký obdiv sklidila teprve sedmiletá Lucie Burešová, která zvládla absolvovat všechny tři disciplíny náročného závodu a obsadit krásné 2. místo v kategorii mladších žákyň. Stejného úspěchu dosáhl mezi mladšími duatlonisty její spolužák Jan Ryba.

Poděkování patří všem závodníkům, sponzorům i „realizačnímu týmu“. 

Přílohy:
Uložit tento soubor (Triatlon a duatlon - vysledky.pdf)Výsledková listina[ ]319 Kb
 
Po stopách Otce vlasti Tisk
Úterý, 07 Červen 2016 05:54

Po stopách Otce vlasti se jmenovala soutěž, kterou jsme zorganizovali v pondělí 6. června jako připomínku 700. výročí narození Karla IV.

Žáky prvního stupně čekala kratší trasa kolem školy se šesti stanovišti, na nichž plnili nejrůznější úkoly. Jejich starší kamarádi měli trať delší s osmi stanovišti, o jejich úspěchu rozhodovalo nejen správné splnění soutěžních úkolů, ale i rychlost. A s jak zapeklitými otázkami si museli soutěžící poradit? Poskládat rozstříhanou svatováclavskou korunu či jména Karlových manželek patřilo k těm snazším. Ale který z vyjmenovaných pokrmů mohl Karel mít na svém stole? A kdo že byl Matyáš z Arrasu? Na jednom stanovišti čekal děti i praktický úkol – hod kroužky na „meč“ (dřevěnou tyčku).

S organizací soutěže ochotně vypomohli žáci 7. – 9. třídy, kteří aktivně pracují na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, jenž realizujem společně se čtyřmi zahraničními školami v rámci programu Erasmus+. Působili na stanovištích jako rozhodčí a vedli si dobře.
 
Poznáváme region Tisk
Pátek, 17 Červen 2016 06:08

Ve čtvrtek 16. června se žáci 8. a 9. třídy vydali na exkursi do Kladrub, Stříbra a Jivjan, aby se blíže seznámili s historií našeho regionu. Exkurse se uskutečnila v rámci projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je finančně podpořen z programu Erasmus+.

Klter_Kladruby_1V Kladrubech si děti prohlédly kombinovaný okruh a seznámily se s nejzajímavějšími interiéry a expozicemi kláštera. Katedrála, již vybudoval Jana Blažej Santini-Aichl ve slohu barokní gotiky, děti svojí nádherou nadchla. Řada z nich navštívila klášter poprvé a byla překvapena jeho krásou.

Hornick_skanzen_Stbro_4Dalším cílem naší cesty byl Hornicko-historický skanzen ve Stříbře, kde si žáci prohlédli Královskou dědičnou štolu Prokop a měli také možnost svézt se důlním vláčkem. Ve štole bylo poměrně chladno a vlhko, ale to nikomu nevadilo. Od průvodců se děti dozvěděli základní informace o historii dolování ve Stříbře, asi nejdobrodružnějším zážitkem bylo procházení starým důlním dílem – tedy úzkými a nízkými chodbičkami vykutanými již ve středověku. Hlavy všech naštěstí chránily přilby, a tak častá ťuknutí hlavou o skálu jen trochu zaduněla, ale obešla se bez zranění. Projížďka důlním vláčkem po úzkokolejné trati byla veselým zpestřením prohlídky.

Keltsk_skanzen_Jivjany_1Velice zvědavi jsme byli na vznikající keltský skanzen v Jivjanech, naši poslední zastávku. Dlužno poznamenat, že ani on nás nezklamal. Průvodcem po skanzenu nám byl sám „náčelník“ Vous (pan Rostislav Fejt). Díky jeho zasvěcenému vypravování se děti dozvěděly mnohé z běžného života Keltů, prohlédly si jednotlivé stavby (panský dům, sýpku, mohylu,…). Po prohlídce skanzenu si mohly vyzkoušet zbraně keltských bojovníků, skupina nadšenců se dokonce zapřáhla do dvoukolového vozu a táhla svého „válečníka“ do „boje“, mírumilovnější jedinci se snažili umlít ze zrna mouku.

Z exkurse jsme se vrátili obohaceni o řadu nových informací i zážitků.


   
 
 
   

   

 
Jak se žilo za Karla IV.? Tisk
Středa, 15 Červen 2016 06:03

Na tuto otázku odpověděl našim žákům projekt Živá historie do škol organizovaný Spolkem Otec vlasti Karel IV., z. s. u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Žáci nejprve zhlédli krátký film o životě jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků, Karla IV. Poté měli možnost postupně navštívit čtyři interaktivní dílny. V každé z nich se nejprve dozvěděli, jak se žilo v době vlády Lucemburků, a poté si mohli sami některé činnosti – běžné pro středověkého člověka – vyzkoušet. Za splněné úkoly získávali samolepky do pracovního listu.

Učebna dějepisu se proměnila ve scriptorium, tedy místo, kde se opisovaly knihy. Vybaveni husím brkem, lahvičkou tuše a listem papíru snažili se žáci gotickým písmem opsat část textu z životopisu Karla IV. (Vita Caroli Quarti). Další výzvou bylo zkusit utkat na jednoduchém hřebenovém stavu alespoň kousek ozdobného vlněného pásku. Děti rychle zjistily, že utkat kus látky, z níž bylo možné ušít oblečení, stálo řemeslníka spoustu času. V „tkalcovské dílně“ také měly možnost vyzkoušet si středověký oděv – místo dětí z 21. století tu náhle stál mnich v kutně, panoš či prostá žena. Další stanoviště bylo věnováno rytířům, jejich zbroji a způsobu boje. Na závěr čekala děti rekonstrukce Karlovy korunovace českým králem. Ne však jako suchá převyprávěná historie, nýbrž jako krátká divadelní scénka, jejímiž aktéry byli žáci sami. Proměněni v moudrého panovníka a jeho ženu Blanku z Valois, v arcibiskupa Arnošta z Pardubic a další významné hodnostáře, kteří byli kdysi korunovaci přítomni, snažili se ceremoniál napodobit. 

Živá či oživená historie děti nesmírně zaujala – úkoly na stanovištích plnily s nadšením a chutí. S takto pojaté „výuky“ si jistě odnesou řadou poznatků. 

Karel_IV._-_iv_historie_73   Karel_IV._-_iv_historie_110   Karel_IV._-_iv_historie_147   Karel_IV._-_iv_historie_166   

 
Erasmus+ - Mezinárodní setkání v Polsku Tisk
Neděle, 05 Červen 2016 05:51

Třetí projektové setkání žáků z Přimdy, slovenské Zubrohlavy, polského Mielżynu, italského Salerna a turecké Antakye, kteří společně pracují na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, se uskutečnilo ve dnech 30. května – 3. června 2016 v Polsku. Projekt je financován z programu Erasmus+. Z naší školy se jej zúčastnilo šest žáků (Tran Thi Duyen, Martina Komárková, Anna Valíčková, Jonáš Junek, Filip Klimpel a Zdeněk Sloup) a dvě vyučující (Mgr. Jitka Petrusová a Mgr. Jana Anděl Valečková).

Setkání bylo slavnostně zahájeno v pondělí 30. května v Kulturním centru Kryzstofa Szkudlarka v městečku Witkowo. Polští žáci a jejich učitelé si připravili velkolepé uvítání spojené s prezentací dosavadních úspěchů projektu. Během slavnostního zahájení setkání vystoupili i žáci ze všech partnerských škol a formou prezentací či videí krátce představili svoji vlast, region, město a školu. Celý program byl veden ve třech jazycích – angličtině, němčině (oficiálních jazycích projektu) a polštině.

Po slavnostním zahájení projektu jsme se přesunuli do naší partnerské školy Zespół Szkolno-Przedszkolny v obci Mielżyn. I zde bylo uvítání velmi vřelé. Na chodbách stáli shromáždění žáci školy s vlaječkami jednotlivých partnerských zemí v rukou, starší žáci zahráli a zazpívali několik písní, mezi nimiž nechyběla polská verze Ódy na radost či zlidovělá „Hej Sokoły“.

Setkání v polské škole bylo zaměřeno na dvě hlavní aktivity – tanec a malování. Vše se odehrávalo v tělocvičně školy. Žáci nejprve utvořili mezinárodní páry a učili se tančit tradiční polské tance: „Wiwat", „Przodek Szamotulski", „Marynia" a „Gołąbek". Polská děvčata jim k tanci hrála a zpívala. Po vydatném obědě se děti rozdělily do pěti mezinárodních skupin a každá skupina se přesunula k jednomu výstavnímu panelu s informacemi a obrázky vztahujícími se k jednotlivým partnerským zemím. Úkol zněl vybrat si jednu pamětihodnost a jednu krajinu z každé země a namalovat ji co nejvěrněji na velký arch papíru, ale nikoli štětcem – holýma nohama a rukama! Za všeobecného veselí brzy vznikla pěkná umělecká díla, naši vlast reprezentovala zřícenina hradu Přimdy a Černé jezero.

Úterý bylo věnováno návštěvě Toruně a jejích museí – Toruňského musea a Musea pověstí. Žáky zaujalo zejména to druhé, v němž vyslechli šest krátkých místních pověstí a poté je zahráli prostřednictvím jednoduchých scének. Museem i pověstmi nás provázeli mnich a paní.

Nejvíce se všichni těšili asi na středu, kterou jsme prožili na hradě Grzybowo (hrad zde stával již v 10. stol.). Abychom mohli nasát tu správnou středověkou atmosféru, museli jsme se nejprve proměnit z lidí 21. století v lidi ze století 10. K tomu nám napomohly lněné košile a šaty, jež nám „obyvatelé“ Grzybowa ušili a jež připomínaly dávný středověký oděv. Poté jsme vyslechli stručnou historii místního hradu a prohlédli si celé hradiště. Následně nás náš průvodce Vlk rozdělil do tří skupin, z nichž každá se věnovala jiné činnosti – jedna se učila střílet z luku, další bojovat, třetí stavěla proutěný plot. Postupně jsme se vystřídali a stávali jsme se čím dál tím více lidmi ze středověku. Po práci i bojovém výcviku nám notně vyhládlo, a proto nám přišly k chuti brambory s tvarohem. Po obědě jsme si nachystali maso k večeři – kuřecí stehýnka pečená v alobalu (moderní technologie zde nahradila zabalení masa do křenového listu a jeho omazání hlínou – tuto klasickou přípravu nám však obyvatelé hradu také předvedli) a dali je péci do ohniště. Přílohou k nim byly celozrnné chlebové placičky, pečené rovněž nad ohněm. Odpolední program sestával z výroby keramiky bez použití hrnčířského kruhu, z lovecké výpravy (jen málokterým se podařilo zasáhnout oštěpem „medvěda“) a různých veselých hříček. Den utekl jako voda a večer jsme se jen neradi s Grzybowem a jeho sympatickými obyvateli loučili.

Ve čtvrtek jsme nejprve navštívili Ostrów Lednicki, kde se nachází Museum prvních Piastovců. Nejedná se o klasické museum, ale spíše o jakési museum v přírodě. Při procházce ostrovem, na který nás dovezl malý trajekt, jsme se mohli seznámit s někdejší architekturou a poté si sami na vlastní kůži vyzkoušet, jak se ve středověku stavěly mosty a kaple. Nutná byla dobrá spolupráce celé naší mezinárodní skupiny, protože jsme však jeden tým, most i kaple nám brzy vyrostly pod rukama.

Dalším cílem naší cesty bylo město Poznaň. Naším cílem byla nejprve místní radnice a její vyhlášená atrakce – Poznaňské kozy. V Praze na Staroměstské radnici obdivují návštěvníci každou celou hodinu průvod apoštolů, v Poznani jsme čekali, až z horních okének radnice vylezou dvě kozy a předvedou nám svůj rej.

Hlavním cílem v Poznani však bylo Museum croissantů. Děti se zde zábavnou formou dozvěděly něco o historii místní regionální potraviny, jíž jsou právě croissanty sv. Martina, a pak si v roli pekařských pomocníků, vybavené nezbytnou zástěrou a čepicí, vyzkoušeli i výrobu této sladké pochoutky. Odměnou za práci jim byla ochutnávka již hotových croissantů.

Posledním dne setkání byl pátek. Strávili jsme jej opětovně ve škole, trénovali jsme pilně tance a dokončovali malířské výtvory. Jednotlivé archy papíru byly rozstříhány na velikost přibližně A4 a zarámovány. Ke každému obrázku pak měl jeho majitel vymyslet krátký příběh v angličtině. Blížilo se poledne a s ním i prezentace toho, co se děti za týden naučily. Představily své obrázky a jejich příběhy a bravurně předvedly naučené polské tance. Naši žáci pak ukázali polským dětem, jak se tančí valčík a polka, slovenští žáci odění do tradičních oravských krojů si připravili své lidové tance a písně. Všichni sklidili velké ovace. Po zpěvu projektové hymny na melodii Ódy na radost a po pětijazyčné Písni na rozloučenou zakončila setkání ředitelka školy, paní Urszula Potaś, za přítomnosti zástupkyně města Witkowo.

Volné odpoledne jsme strávili procházkou po Hnězdně, kde jsme byli ubytováni. S partnery jsme se sešli ještě během slavnostní večeře a poté už nastalo nelehké loučení a odjezd domů. Slovenská skupina odjela ještě v pátek večer, ostatní pak v sobotu ráno.

Setkání v Mielżynu bylo podobně jako obě setkání předchozí – ve slovenské Zubrohlavě a italském Salernu – velmi cennou zkušeností a nezapomenutelným zážitkem.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3