Zápis žáků do 1. třídy Tisk
Středa, 08 Únor 2017 00:00

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ v Přimdě se bude konat v pátek 7. dubna 2017 od 16.00. 

skolaci

 
Úhrada za školní družinu Tisk
Úterý, 20 Prosinec 2016 15:25

Od 1. ledna 2017 dochází ke změnám v úhradě za pobyt ve školní družině. Úhrada činí nově 100,- Kč za dítě a měsíc (schváleno Radou města Přimda dne 13. 12. 2016)

 
Archeologie hrou Tisk
Pondělí, 31 Říjen 2016 08:38

Ve čtvrtek 15. září 2016 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili zajímavého programu pořádaného v Národopisném museu Plzeňska.

Průvodkyní jim byla archeoložka Markéta Sochorová, která je provedla výstavou „Co se skrývá pod drnem?“ a poutavě jim vyprávěla o jednotlivých archeologických nálezech a kulturách, z nichž tyto nálezy pocházejí. Na prohlídku výstavy pak navázala činnost praktická. Na pěti stanovištích si děti mohly vyzkoušet nejen práci archeologů, ale i některé z běžných každodenních činností našich dávných předků. Přítomné archeoložky jim vždy ochotně vysvětlily, co a jak mají dělat, a následně jim pomáhaly ve splnění úkolů. V „právě odkrytém hrobě“ měli malí archeologové za úkol najít předměty spojené s činností člověka (úlomky keramiky, šperk,…), jiná skupinka žáků slepovala rozbité „pravěké“ nádoby. Děti si postupně vyzkoušely také tkaní na karetkách, výrobu keramiky či mletí obilí pomocí žernovu.

Program žáky zaujal, všichni pracovali s nadšením a jen neradi museum a sympatické archeoložky opouštěli.

 
Přimdský delfín - družstva Tisk
Středa, 22 Červen 2016 06:14

Delfn_-_drustva_4Dne 21. června 2016 se naposledy sešli v přimdském bazénu „delfíni“ ze základních škol v  Boru a Přimdě, aby změřili své síly v závodu družstev o pohár provozovatele přimdského bazénu. Družstva tvořili žáci 4. - 9. tříd, vždy jedna dívka a jeden chlapec za každý ročník. Úkolem závodníků bylo uplavat trať 50 m co nejrychleji, výsledky byly bodovány. Nejúspěšnější byli plavci z našeho družstva Přimda „A“, kteří o jediný bod porazili družstvo ZŠ Bor a odnesli si nejen pohár za první místo v soutěži, ale též onen vytoužený putovní pohár provozovatele přimdského bazénu. Na třetím místě skončilo neúplné družstvo Přimda „B“. Nejrychlejšími závodníky byli Marián Jágrik a Michaela Křižková (oba z Boru).  

Delfn_-_drustva_1Poděkování patří Plzeňskému kraji a sponzorům za zajištění hodnotných cen pro soutěžící a provozovateli přimdského bazénu, panu Josefu Langmajerovi, za poskytnuté zázemí.

Přílohy:
Uložit tento soubor (Delfin_druzstva_vysledky.pdf)Výsledková listina[ ]313 Kb
 
Žákovský triatlon a duatlon Tisk
Čtvrtek, 16 Červen 2016 06:10

Ve středu 15. června 2016 se uskutečnil žákovský triatlon a duatlon, jehož se zúčastnilo 33 žáků, 10 triatlonistů a 23 duatlonistů. Soutěž již tradičně organizovala základní škola. Závodníky čekalo nejprve 100 metrů plavání, poté 6 km jízda na kole a na závěr zhruba 1 km běh, duatlonisté absolvovali pouze jízdu na kole a běh.

Počasí hrozilo co chvíli spustit na hlavy závodníků proudy vody, nakonec se ale umoudřilo a s pořádnou sprchou vyčkalo až po skončení závodu.

Tři nejlepší soutěžící v každé kategorii si odnesli medaili, diplom a věcnou cenu. Věcné ceny zajistili sponzoři, medaile byly zakoupeny z dotace poskytnuté Plzeňským krajem v rámci projektu Ve zdravém těle zdravý duch. Nejrychlejším triatlonistou byl Jonáš Junek z 9. třídy, mezi duatlonisty dosáhl nejlepšího času Zdeněk Sloup z 8. třídy. Sportovního ducha v sobě nezapřela Nina Kováčiková, která po kolizi na startu cyklistické části upadla a odřela si koleno, přesto vyrazila na trasu a ošetřit se nechala až po doběhnutí do cíle. Velký obdiv sklidila teprve sedmiletá Lucie Burešová, která zvládla absolvovat všechny tři disciplíny náročného závodu a obsadit krásné 2. místo v kategorii mladších žákyň. Stejného úspěchu dosáhl mezi mladšími duatlonisty její spolužák Jan Ryba.

Poděkování patří všem závodníkům, sponzorům i „realizačnímu týmu“. 

Přílohy:
Uložit tento soubor (Triatlon a duatlon - vysledky.pdf)Výsledková listina[ ]319 Kb
 
Školní akademie Tisk
Pondělí, 27 Červen 2016 00:00

V pátek 24. června 2016 již popáté ožila budova Rekreačního střediska (bývalá škola v přírodě) na Přimdě hlasy dětí i dospělých. Naše škola zde ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel školy a místním Sborem dobrovolných hasičů pořádala již tradiční školní akademii. Navštívil ji rekordní počet diváků – 181.

V úvodu všechny přítomné přivítala ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková, a poté už se slova ujal konferenciér z řad hasičů, David Kadlec. Vystoupení zahájili prvňáčci tancem „Pomáda“. Druhá třída nacvičila písničku „Když jsem já sloužil“, třetí dětskou operu Budulínek. Čtvrťáci zazpívali dvě anglické písničky, páťáci nejprve zatančili Charleston a poté ještě zdramatizovali Erbenovu Polednici. Žáci 6. třídy nacvičili parodii na Nerudovu Romanci o Karlu IV.  Členové školního pěveckého sboru vystoupili s několika písněmi i hrou na kytaru, nechyběl ani tanec v podání členek sportovně-tanečního kroužku, své umění ve hře na hudební nástroj předvedli žáci základní umělecké školy, velký potlesk sklidil se svým tancem Jan Chebli z osmé třídy, stejně jako Tran Thi Duyen a Byamabajrgal Namuun za svá pěvecká vystoupení. Členové kroužku vaření se proměnili ve Šmouly, kteří ve veselém tanečním reji podarovávali přítomné namodralými muffinami. S pásmem vietnamských písniček vystoupila děvčátka z 1. stupně.

Vystoupení dětí střídaly komentované prezentace ze zahraničních zájezdů žáků školy, které byly uskutečněny v rámci projektů podpořených z OP VK (návštěva Anglie v rámci projektu Čtení a cizí jazyky zajímavě), Plzeňským krajem (projekt Přátelství bez hranic umožnil cestu dětí do slovenské Zubrohlavy) a z programu Erasmus+ (díky projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success navštívili přimdští žáci Itálii, Slovensko a Polsko). Jonáš Junek představil rovněž aktivitu eTwinning i program Erasmus+.

Na závěr školní akademie vystoupili hosté: Country sebranka pod vedením paní Ludmily Janovcové zatančila v rytmu country a skupina žen pod vedením Věry Hotové předvedla ukázku zumby.

Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení – sekaná s chlebem, okurkou a hořčicí, cukroví a další dobroty, které nachystaly paní kuchařky ze školní jídelny a členky školské rady.

Účastníci akademie si odnesli nejen spoustu krásných dojmů z příjemně stráveného odpoledne a večera, ale i ceny, které vyhráli v bohaté tombole.

Školní akademie se vydařila k plné spokojenosti hostů i účinkujících. Poděkování patří všem, kdo se o tento úspěch zasloužili: účinkujícím i těm, kteří je na vystoupení připravili, členům školské rady a hasičům, bez jejichž pomoci bychom se při organizaci akademie neobešli.

Akademie_12   Akademie_56   Akademie_146   Akademie_371

 
Poznáváme region Tisk
Pátek, 17 Červen 2016 06:08

Ve čtvrtek 16. června se žáci 8. a 9. třídy vydali na exkursi do Kladrub, Stříbra a Jivjan, aby se blíže seznámili s historií našeho regionu. Exkurse se uskutečnila v rámci projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je finančně podpořen z programu Erasmus+.

Klter_Kladruby_1V Kladrubech si děti prohlédly kombinovaný okruh a seznámily se s nejzajímavějšími interiéry a expozicemi kláštera. Katedrála, již vybudoval Jana Blažej Santini-Aichl ve slohu barokní gotiky, děti svojí nádherou nadchla. Řada z nich navštívila klášter poprvé a byla překvapena jeho krásou.

Hornick_skanzen_Stbro_4Dalším cílem naší cesty byl Hornicko-historický skanzen ve Stříbře, kde si žáci prohlédli Královskou dědičnou štolu Prokop a měli také možnost svézt se důlním vláčkem. Ve štole bylo poměrně chladno a vlhko, ale to nikomu nevadilo. Od průvodců se děti dozvěděli základní informace o historii dolování ve Stříbře, asi nejdobrodružnějším zážitkem bylo procházení starým důlním dílem – tedy úzkými a nízkými chodbičkami vykutanými již ve středověku. Hlavy všech naštěstí chránily přilby, a tak častá ťuknutí hlavou o skálu jen trochu zaduněla, ale obešla se bez zranění. Projížďka důlním vláčkem po úzkokolejné trati byla veselým zpestřením prohlídky.

Keltsk_skanzen_Jivjany_1Velice zvědavi jsme byli na vznikající keltský skanzen v Jivjanech, naši poslední zastávku. Dlužno poznamenat, že ani on nás nezklamal. Průvodcem po skanzenu nám byl sám „náčelník“ Vous (pan Rostislav Fejt). Díky jeho zasvěcenému vypravování se děti dozvěděly mnohé z běžného života Keltů, prohlédly si jednotlivé stavby (panský dům, sýpku, mohylu,…). Po prohlídce skanzenu si mohly vyzkoušet zbraně keltských bojovníků, skupina nadšenců se dokonce zapřáhla do dvoukolového vozu a táhla svého „válečníka“ do „boje“, mírumilovnější jedinci se snažili umlít ze zrna mouku.

Z exkurse jsme se vrátili obohaceni o řadu nových informací i zážitků.


   
 
 
   

   

 
Jak se žilo za Karla IV.? Tisk
Středa, 15 Červen 2016 06:03

Na tuto otázku odpověděl našim žákům projekt Živá historie do škol organizovaný Spolkem Otec vlasti Karel IV., z. s. u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Žáci nejprve zhlédli krátký film o životě jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků, Karla IV. Poté měli možnost postupně navštívit čtyři interaktivní dílny. V každé z nich se nejprve dozvěděli, jak se žilo v době vlády Lucemburků, a poté si mohli sami některé činnosti – běžné pro středověkého člověka – vyzkoušet. Za splněné úkoly získávali samolepky do pracovního listu.

Učebna dějepisu se proměnila ve scriptorium, tedy místo, kde se opisovaly knihy. Vybaveni husím brkem, lahvičkou tuše a listem papíru snažili se žáci gotickým písmem opsat část textu z životopisu Karla IV. (Vita Caroli Quarti). Další výzvou bylo zkusit utkat na jednoduchém hřebenovém stavu alespoň kousek ozdobného vlněného pásku. Děti rychle zjistily, že utkat kus látky, z níž bylo možné ušít oblečení, stálo řemeslníka spoustu času. V „tkalcovské dílně“ také měly možnost vyzkoušet si středověký oděv – místo dětí z 21. století tu náhle stál mnich v kutně, panoš či prostá žena. Další stanoviště bylo věnováno rytířům, jejich zbroji a způsobu boje. Na závěr čekala děti rekonstrukce Karlovy korunovace českým králem. Ne však jako suchá převyprávěná historie, nýbrž jako krátká divadelní scénka, jejímiž aktéry byli žáci sami. Proměněni v moudrého panovníka a jeho ženu Blanku z Valois, v arcibiskupa Arnošta z Pardubic a další významné hodnostáře, kteří byli kdysi korunovaci přítomni, snažili se ceremoniál napodobit. 

Živá či oživená historie děti nesmírně zaujala – úkoly na stanovištích plnily s nadšením a chutí. S takto pojaté „výuky“ si jistě odnesou řadou poznatků. 

Karel_IV._-_iv_historie_73   Karel_IV._-_iv_historie_110   Karel_IV._-_iv_historie_147   Karel_IV._-_iv_historie_166   

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 1 z 4