Zahájení školního roku 2014 - 15 Tisk
Pátek, 29 Srpen 2014 20:05

skolaci1. září 2014 proběhne v 8,00 hodin před školou (při nepříznivém počasí ve vestibulu školy) slavnostní zahájení školního roku 2014/2015.

1. září    8,00 - 9,25

2. září    1. stupeň 7,45 - 11,25

              2. stupeň 7,45 - 12,00

Od 3. září se žáci budou učit podle rozvrhu dané třídy.

 
Senioři ve škole Tisk
Úterý, 22 Červenec 2014 16:17

Kopie_-_Senioi_13Počítačovou učebnu Základní školy v Přimdě si v týdnu od 7. do 11. července 2014 pronajalo tachovské vzdělávací středisko REVIS, které zde uskutečnilo kurs „Senioři komunikují“. Možnost zúčastnit se čtrnáctihodinového kursu zaměřeného na práci s počítačem a používání platebních karet využilo 9 seniorů z Přimdy a okolí. Během týdne se naučili vytvářet a ukládat jednoduché textové dokumenty, kopírovat text či obrázky, vyhledávat informace na internetu, používat e-mail či Skype a jiné. Všichni pracovali s obrovským nadšením a patří jim velké uznání. Na závěr kursu obdrželi osvědčení o jeho absolvování a také vtipné  hodnocení - jakési „vysvědčení“ - jejich práce v kursu.

 
Lezecká stěna Tisk
Pondělí, 30 Červen 2014 16:12

Lezeck_stna_6V měsíci červnu měly děti z Přimdy a okolí možnost využívat cvičnou lezeckou stěnu postavenou v malé tělocvičně tamní základní školy. Po seznámení se základní lezeckou technikou si mohly vyzkoušet, jakou mají fyzičku – ať již při „obyčejném“ lezení, nebo při různých hrách na lezecké stěně (štafety, prolézání obručí, pexeso, na kočku a na myš aj.). Stěna byla přístupná denně od 900 do 1900 hodin a kromě přimdských žáků si ji ahmatali i školáci z Bělé nad Radbuzou, Boru či Hošťky. Chtěli bychom touto formou poděkovat Sportovnímu klubu Přimda, jehož sponzorský dar nám umožnil vyzkoušet tuto zajímavou sportovní atrakci.

 
Týden s Edisony Tisk
Neděle, 22 Červen 2014 16:04

Netradiční hodiny angličtiny prožili žáci 3. – 9. třídy naší školy v týdnu od 16. do 20. června 2014. V rámci projektu Edison nás navštívili čtyři vysokoškolší studenti – Bindu z Indie, Ziarla z Filipín, Ben ze Singapuru a Joseph z Egypta. Českým partnerem a průvodcem jim byl rovněž vysokoškolák, Dalibor Husák. Cílem projektu Edison je seznámit mládež s kulturou a tradicemi jiných zemí, a prolomit tak mezikulturní bariéry.

Studenti si připravili program na celkem 32 vyučovacích hodin. Prostřednictvím prezentací, videí, písní, tanců a her seznamovali české děti s kulturou a tradicemi svých zemí. Po počátečním ostychu se děti s chutí a rády zapojily do konverzace, scházely se se svými novými kamarády i po vyučování. Stážisté navštívili i školní družinu, kde si pohráli s nejmenšími školáky. Děti je na oplátku provedly po Přimdě a jejím okolí, veselé chvilky zažily i pře hrách ve školní tělocvičně či na hřišti.

Týdenní projekt vyvrcholil v pátek, kdy se uskutečnil „Den cizí země“. Nejen hosté, ale i naši žáci pocházející z jiného sociokulturního prostředí si připravili krátké prezentace o svých zemích. Znovu jsme tedy měli příležitost dozvědět se mnoho zajímavého o Egyptě, Singapuru, Indii a Filipínách, ale navíc také o Mongolsku, Vietnamu, Spolkové republice Německo a Rusku. Posledně jmenovanou zemi představila paní učitelka Toščeva pocházející ze Žitomiru. Žáci neopomněli představit formou prezentace svým zahraničním kamarádům také naši vlast, zazpívali několik českých písniček, dívky i zatančily.

Týden utekl jako voda a v pátek po poledni jsme se s novými kamarády jen neradi loučili. Celý projekt lze hodnotit nanejvýš kladně – děti i vyučující měli možnost poznat několik pro nás velmi vzdálených a cizokrajných zemí, dozvěděli se mnoho zajímavých informací, lecčemu se naučili. Děti navíc získaly motivaci k učení se cizím jazykům.

Poděkování patří všem čtyřem studentům, kteří si pro děti připravili zajímavé prezentace i hry a zpestřili jim běžný školní život. Veliký dík patří rovněž Daliboru Husákovi, jenž stážisty po celou dobu pobytu u nás doprovázel a vypomáhal nejen jako tlumočník všude tam, kde bylo třeba. A samozřejmě zaslouží dík i žáci naší školy, kteří představili v rámci „Dne cizí země“ svoji vlast – Byambajargal Namuun (Mongolsko), Tran Thi Duyen, Nguyen Thi Nhung, Jan Vu a Luu Duc Anh (Vietnam), Matthias Herrmann (Německo), Roman Koryťák, Karolína Kálalová a Jonáš Junek (Česká republika). 

Kopie_-_Edison_257   Kopie_-_Edison_295   Kopie_-_Edison_404   Kopie_-_Edison_147

 
Změna školního řádu Tisk
Sobota, 21 Duben 2012 12:58

Školská rada při ZŠ Přimda dne 18. 4. 2012 schválila doplnění školního řádu:

1) V bodu "Žáci mají povinnost":

- při příchodu do školy uložit mobilní telefon do své osobní uzamykatelné skříňky či do trezoru u ředitelky školy – mobilní telefon (a to vypnutý) mají u sebe pouze ti žáci, jejichž rodiče o to požádali ředitelku školy; i tito žáci však smějí mobilní telefon použít v době vyučování pouze v případě, pro který jim byl povolen

- žákům není dovoleno nosit do školy předměty, které nesouvisejí s výukou (přehrávače hudby apod.)

2) V bodu "Zákonní zástupci žáků mají povinnost":

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (škola v odůvodněných případech může po zákonných zástupcích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením)

 
Žákovský triatlon a duatlon Tisk
Středa, 25 Červen 2014 16:11

Touto parafrází slavného výroku Gaia Iulia Caesara by se dal zhodnotit výkon bělských závodníků, kteří se v pondělí 23. června zúčastnili 7. ročníku žákovského triatlonu na Přimdě. Přijeli pouze tři: Andrea Balíková a Matěj a Martin Maštalířští, každý z nich však ovládl svoji kategorii. Andrea zvítězila v triatlonu starších žákyň, Martin kraloval (vůbec nejrychlejším časem závodu) v triatlonu mladších žáků a Matěj pro změnu v duatlonu stejné věkové kategorie.

Soutěž již tradičně zorganizovala naše škola ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů. Závodu se zúčastnilo 9 triatlonistů a početná skupina duatlonistů z Přimdy a Bělé nad Radbuzou. Triatlonisty čekalo nejprve 100 metrů plavání, poté 6 km jízda na kole a na závěr zhruba 1 km běhu; duatlonisté museli zvládnout „pouze“ kolo a běh.

 Tři nejlepší soutěžící v každé kategorii získali medaili, diplom a věcnou cenu, ostatní obdrželi alespoň sladkou odměnu v podobě čokolády. Cenu za statečnost si odnesla Adriana Oslancová z Přimdy. Během jízdy na kole do vršku se jí rozbila přehazovačka, ona však závod nevzdala, a zatímco ostatní kolem ní šlapali do pedálů, Adriana kopec vyběhla po svých.

Chtěli bychom poděkovat všem závodníkům i „realizačnímu týmu“ a  na podzim zase na shledanou! 

Kopie_-_Triatlon_duatlon_9     Kopie_-_Triatlon_duatlon_65     Kopie_-_Triatlon_duatlon_155

 
Školní akademie Tisk
Neděle, 15 Červen 2014 15:59

V pátek 13. června ožila budova Rekreačního střediska (bývalá škola v přírodě) na Přimdě hlasy mnoha dětí i dospělých. Naše základní škola zde totiž ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel školy pořádala školní akademii – tentokrát u příležitosti 40. výročí otevření nové školní budovy na Přimdě. Tuto významnou událost v životě naší školy si připomeneme ještě 10. září Dnem otevřených dveří.

Zájem o vystoupení žáků byl veliký – sál byl doslova nabitý. V úvodu všechny přítomné přivítala ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková, a hned po ní přiblížili svým vystoupením uplynulých čtyřicet let žáci páté třídy. Poté si prvňáčci připravili pohádku o Palečkovi, děvčata ze školního pěveckého sboru vystoupila s několika písněmi i hrou na kytaru, nechyběl ani tanec v podání členek sportovně-tanečního kroužku, své umění ve hře na hudební nástroj předvedli žáci základní umělecké školy, dramatizaci pověsti o založení hradu Přimda nastudovaly děti ze šesté třídy, členové kroužku vaření pozvali hosty do své „cukrárny“. Vystoupení dětí střídala hudba – k poslechu i tanci hrála skupina Bikers band, jejíž členové školní akademii rovněž moderovali. Na závěr vystoupili hosté: skupina žen pod vedením Věry Hotové předvedla ukázku zumby a Country sebranka pod vedením paní Ludmily Janovcové zatančila v rytmu country. Zbytek večera už patřil skupině Bikers band, tanci a zpěvu.

Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení – sekaná pečeně s chlebem, preclíky, chlebíčky, cukroví a jiné, které nachystaly paní kuchařky ze školní jídelny a členky školské rady.

V předsálí se nacházela výstavka žákovských fotografií pořízená v rámci soutěže „O nejhezčí Přimdskou fotografii“, již pro své spolužáky připravil Roman Koryťák z 9. třídy. Návštěvníci akademie mohli dát svůj hlas fotografii, která se jim nejvíce líbila, a přispět tak k výběru fotografie nejkrásnější. Soutěž bude vyhodnocena při slavnostním ukončení školního roku 27. června 2014.

Účastníci akademie si odnesli nejen spoustu krásných dojmů z příjemně stráveného odpoledne a večera, ale i ceny, které vyhráli v bohaté tombole. Navíc, vstupenky byly slosovatelné – na závěr akademie si pět šťastlivců odneslo hodnotné ceny.

Školní akademie se vydařila k plné spokojenosti hostů i účinkujících. Poděkování patří všem, kdo se o tento úspěch zasloužili: účinkujícím i těm, kteří je na vystoupení připravili, a členům školské rady, bez jejichž pomoci bychom se při organizaci akademie neobešli.

Kopie_-_Akademie_2014_21 Kopie_-_Akademie_2014_49 Kopie_-_Akademie_2014_105 Kopie_-_Akademie_2014_150 Kopie_-_Akademie_2014_255   

 
Proškoly.cz Tisk
Čtvrtek, 15 Září 2011 19:13


logo

Vážení rodiče,

naše škola v letošním roce umožňuje svým žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). K dispozici jsou zde Testy dětských schopností, Testy pro nejmenší, Paměťové testy, Sociometrie a Kvízy. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný Test volby povolání, který jim usnadní rozhodování o další studijní a profesní dráze.

certifikat

Portál mohou vaše děti využívat doma zdarma bez jakéhokoliv časového omezení. 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2