Akce školy - ostatní


Připomínka významných dat Tisk

Ve čtvrtek 7. května si žáci 2. stupně připomněli 70. výročí od konce 2. světové války. Nejprve zhlédli film s válečnou tematikou, nechyběly ani krátké dokumenty o konci války na Tachovsku – pochody smrti či bombardování Tachova. O všem, co děti viděly, mohly poté diskutovat se svými vyučujícími, kteří se jim snažili zodpovědět všechny zvídavé dotazy. Následně děti ve skupinkách vytvářely plakáty s informacemi o událostech druhé světové války, které by nikdy neměly být zapomenuty.

V pondělí 11. května si žáci 6. až 9. třídy připomněli Den Evropy, který se slaví 9. května. První dvě hodiny žáci připravovali v osmi družstvech prezentaci vybraného evropského státu na velký papír. V následujících dvou hodinách proběhla soutěž družstev pojmenovaných po osmi evropských zemích. Děti měly za úkol představit zemi, kterou reprezentovaly, a ukázat svou práci za předchozí dvě hodiny, dále musely prokázat a uplatnit všeobecné znalosti o Evropě. Po vědomostní části čekal žáky turnaj v přehazované, kde vyhrálo družstvo 9. třídy reprezentující Španělsko.  To se nakonec umístilo za družstvem Řecka, představovaným dívkami ze 7. třídy.

Kopie_-_Den_Evropy_8   Kopie_-_Den_Evropy_83   Kopie_-_Den_Evropy_61   Kopie_-_Den_Evropy_46

 
Velikonoce ve škole Tisk

Nadcházející velikonoční svátky si ve středu 25. března připomněli také žáci druhého stupně. Během projektového dne nazvaného Velikonoce si oživili nejen naše české tradice, ale seznámili se i se způsobem oslavy Velikonoc v jiných zemích. Namísto dopoledního vyučování tak pletli pomlázky, barvili vajíčka, zdobili je voskem, vyráběli různé velikonoční dekorace a pekli velikonoční dobroty, mezi nimiž nechyběly anglické bochánky „hot cross buns“ či německá „Osternester“ (jakési věnečky z kynutého těsta s obarveným vajíčkem uprostřed).

Tři hodiny práce pak vystřídala zábava v podobě velikonoční stezky přírodou, na niž se postupně vydávala družstva jednotlivých tříd. Stezka vedla ulicemi Přimdy směrem k mariánské kapličce pod hradem a kolem bývalé školy v přírodě zpět k budově školy základní. Na trase je čekala celkem čtyři zastavení s úkoly: hod kroužkem na cíl, hledání ukrytých vajíček, … Za splnění každého úkolu získávala družstva indicie k vyluštění tajenky. Ta je nakonec dovedla k sladkému pokladu skrytému v ředitelně školy.

Spokojené tváře dětí svědčily o tom, že projektový den se vydařil.

Velikonoce_1   Velikonoce_2   Velikonoce_3   Velikonoce

Přimdský zajíc

Dne 30. března 2015 se v přimdském bazénu konaly vodní hrátky nazvané „Přimdský zajíc“. Zúčastnilo se jich 14 žáků z 2. stupně školy. První disciplínou bylo plavání na čas s tyčkami v rukou. Sam ze šesté třídy trochu přecenil své síly, ale ostatní si vedli velmi dobře. Druhým úkolem bylo převážení malých modrých tuleňů na destičce. Závodníci plavali jen jeden bazén a tento úkol zvládli všichni. Třetím úkolem bylo vylovit z vody co nejrychleji tři tuleně. Další disciplína spočívala v sebrání tří velkých a dvou malých plastových vajíček plovoucích na hladině bazénu. Posledním soutěžním úkolem bylo sjet na tobogánu a doplavat ke schodům v bazénu.

Podobné hrátky si užili v pátek 27. března i žáčci z prvního stupně školy, ovšem s tím rozdílem, že jejich soutěž byla rozdělena na úkoly jak pro plavce, tak i pro neplave, aby se mohli zúčastnit i ti nejmenší.

Jako obvykle byly vodní hrátky o Přimdského zajíce veselou soutěží, kterou si všichni účastníci náležitě užili.

Kopie_-_Pimdsk_zajc_9   Kopie_-_Pimdsk_zajc_18

 
Beseda o Himálaji Tisk

V úterý 10. března 2015 se v malé tělocvičně Základní školy Přimda uskutečnila zajímavá beseda s českým horolezcem, stříbrským rodákem Janem Trávníčkem. Ten si pro žáky z Přimdy a Starého Sedliště připravil poutavé vyprávění doprovázené krátkými filmy ze svých horolezeckých výprav. Seznámil je se všemi radostmi i úskalími, která horolezce čekají, chtějí-li se poprat s horskými velikány. Kromě toho si děti mohly také prohlédnout část horolezecké výstroje, kterou s sebou Jan Trávníček přivezl. Četné dotazy žáků svědčily o tom, jak je vypravování mladého horolezce zaujalo.

V podvečer téhož dne se podobná beseda uskutečnila v jídelně základní školy pro veřejnost. 

 
Adventní čas v naší škole Tisk

zpivaniDoba adventu přinesla našim žákům několik již tradičních akcí. V pátek 5. prosince se první stupeň školy proměnil ve školu čertí. Dopoledne ovládly děti v maskách malých pekelníků třídy a plnily čertovské úkoly. Během vyučování je navštívili žáci z 9. třídy přestrojení za Mikuláše, anděla a čerty a nadělili jim drobné sladkosti.

Ve středu 10. prosince se konal projektový den Vánoce určený žákům 2. stupně. Někteří se zapojili do vánoční dílny, v níž vyráběli různá přáníčka a drobné dárečky, jiní pekli cukroví a pro poslední skupinu byly v tělocvičně připraveny různé kvízy a hrátky s vánoční tématikou. V rámci projektového dne Vánoce si děti připomínají nejen naše české tradice, ale seznamují se i s vánočními zvyklostmi v jiných zemích. Žáci 8. třídy například připravili pod vedením pana Alberta Radvana tradiční anglický vánoční pudink.

Vodní hrátky O přimdského kapra byly nachystány na úterý 16. a středu 17. prosince. Soutěžící čekaly netradiční disciplíny jako lovení barevných očíslovaných hůlek, převážení lvounů na destičce či jízda s kapry na tobogánu. Veselé soutěže si děti užily a v bazénu se dosyta vyřádily.

Adventní čas vyvrcholil ve čtvrtek 18. prosince v 1700 Vánočním zpíváním, které se z důvodu špatného počasí poprvé konalo v tělocvičně – k nemalé radosti účinkujících i diváků, kteří nemuseli mrznout před školou. Po zpívání následovalo posezení ve školní jídelně. Občerstvení v podobě výborných chlebíčků a jednohubek nachystaly naše šikovné paní kuchařky, cukroví napekly děti, o obsluhu se starali členové školské rady. Poděkování patří všem, kteří se o zdar této krásné akce zasloužili.

V pátek dopoledne se ve třídách konaly vánoční besídky a pak už se děti rozběhly do svých domovů, aby si užily kýžené prázdniny. 
Samhain, Halloween, Dušičky Tisk

Halloween_2014Starý keltský svátek Samhain, anglosaský Halloween i české Dušičky si ve čtvrtek 30. října jsme si připomněli při projektovém dnu Halloween. Čekala nás stezka v terénu, kde jsme na osmi zastaveních nalezli informace o uvedených třech svátcích. Získané údaje jsme doplnili během putování do pracovního listu. Po návratu do školy se žáci 8. a 9. třídy odebrali do školní kuchyňky, aby zde připravili tradiční pokrmy. Osmáci pekli v duchu české tradice „dušičky“, deváťáci připravili „strašidelnou pizzu“, která patří k oslavám Halloweenu. Žáci 6. a 7. třídy se v téže době odebrali do tělocvičny a sehráli zde utkání v přehazované s látkovou dýní. Projekt byl zaměřen na multikulturní výchovu – připomněli jsme si naše (mnohdy i zapomenuté) tradice, ale seznámili jsme se i s kulturou starých Keltů a se zvyky spjatými s Halloweenem v anglosaských zemích.

Vpodvečer čekaly halloweenské radovánky děti ze školní družiny. Jejich starší kamarádi z druhého stupně si pro ně připravili veselou diskotéku se soutěžemi a stezku odvahy. 

 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2