Projekt Edison 2016 Tisk

V týdnu od 16. do 20. května 2016 navštívili naši školu tři „Edisoni“ – mladí lidé z Indie, Gruzie a Íránu. Cílem projektu Edison je seznámit mládež s kulturou a tradicemi jiných zemí, a prolomit tak mezikulturní bariéry. Naše škola využila nabídky hostit zahraniční stážisty již potřetí. Děti tak prožily netradiční hodiny angličtiny a měly možnost se v tomto jazyce zdokonalit.

Prostřednictvím prezentací, videí, písní, tanců a her seznamovali české děti s kulturou a tradicemi svých zemí. Vzhledem k bohatým zkušenostem naší školy nejen s projektem EDISON, ale s řadou dalších mezinárodních projektů si děti k hostům velmi rychle našly cestu a samy jim připravily odpolední program – vycházky do okolí Přimdy.

Týdenní projekt vyvrcholil v pátek, kdy se uskutečnil „Den cizí země“. Nejen hosté, ale i naši žáci pocházející z jiného sociokulturního prostředí si přichystali krátké prezentace o svých zemích. Znovu jsme tedy měli příležitost dozvědět se mnoho zajímavého o Íránu, Gruzii a Indii, ale navíc také o Mongolsku, Vietnamu, Spolkové republice Německo či Slovensku. Českou republiku pak našim hostům představili formou prezentace žáci 9. třídy Vlastimil Urban a Jonáš Junek.

Naše škola využila mimo jiné také 56. výzvy OP VK, v jejímž rámci navštívili žáci v září minulého roku Anglii, a kromě toho pracujeme na řadě mezinárodních projektů v rámci aktivity eTwinning a na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je financován z programu Erasmus+. Díky tomuto projektu měli naši žáci možnost vycestovat do Itálie a na Slovensko. Žáci, kteří se zúčastnili zahraničních zájezdů a kteří pracují na mezinárodních projektech, si pro své mladší kamarády připravili také prezentace, v nichž je seznámili se svými zážitky ze zájezdu do Anglie i se svou prací na mezinárodních projektech.  

Týden utekl jako voda a v pátek po poledni jsme se s novými kamarády jen neradi loučili. Celý projekt lze hodnotit velmi kladně – děti i vyučující měli možnost poznat několik pro nás velmi vzdálených a cizokrajných zemí, dozvěděli se mnoho zajímavých informací, lecčemu se naučili. Projekt zapůsobil velmi dobře i proti xenofobii a případnému strachu z muslimů – děti si totiž nejvíce oblíbily sympatickou Fatemeh z Íránu.

Poděkování patří všem třem hostům, kteří si pro děti připravili zajímavé prezentace a zpestřili jim běžný školní život. Veliký dík patří rovněž Daliboru Husákovi, jenž hosty doprovázel a vypomáhal nejen jako tlumočník všude tam, kde bylo třeba. A samozřejmě zaslouží dík i žáci naší školy, kteří představili v rámci „Dne cizí země“ svoji vlast či školní projekty – Byambajargal Namuun (Mongolsko), Tran Thi Duyen, Nguyen Thi Nhung, Jan Vu a Luu Duc Anh (Vietnam), Matthias Herrmann a Filip Klimpel (Německo), Matej Srnák, Adéla Horáčková a Martina Komárková (Slovensko), Jonáš Junek a Vlastimil Urban (Česká republika), Anna Valíčková a Natálie Kováčiková (zájezd do Anglie), Markéta Ábelová, Eliška Vilimcová, Jakub Junek a Karel Halla (projekty mezinárodní spolupráce – eTwinning a Erasmus+).