Po stopách Otce vlasti Tisk

Po stopách Otce vlasti se jmenovala soutěž, kterou jsme zorganizovali v pondělí 6. června jako připomínku 700. výročí narození Karla IV.

Žáky prvního stupně čekala kratší trasa kolem školy se šesti stanovišti, na nichž plnili nejrůznější úkoly. Jejich starší kamarádi měli trať delší s osmi stanovišti, o jejich úspěchu rozhodovalo nejen správné splnění soutěžních úkolů, ale i rychlost. A s jak zapeklitými otázkami si museli soutěžící poradit? Poskládat rozstříhanou svatováclavskou korunu či jména Karlových manželek patřilo k těm snazším. Ale který z vyjmenovaných pokrmů mohl Karel mít na svém stole? A kdo že byl Matyáš z Arrasu? Na jednom stanovišti čekal děti i praktický úkol – hod kroužky na „meč“ (dřevěnou tyčku).

S organizací soutěže ochotně vypomohli žáci 7. – 9. třídy, kteří aktivně pracují na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, jenž realizujem společně se čtyřmi zahraničními školami v rámci programu Erasmus+. Působili na stanovištích jako rozhodčí a vedli si dobře.