Den Evropy Tisk

V pondělí 9. května 2016 si žáci 2. stupně připomněli Den Evropy či Schumanův den, který je jedním z významných dnů Evropské unie. Den Evropy je rovněž svátkem eTwinningu, do nějž je přimdská škola zapojena od roku 2010. Podařilo se nám realizovat řadu úspěšných eTwinningových projektů, náš projektový den byl tedy nejen oslavou Dne Evropy, ale samozřejmě i eTwinningu.

Žáky rozdělené do devíti družstev čekalo hned několik úkolů. Každé družstvo reprezentovalo jeden z evropských států – Portugalsko, Bulharsko, Českou republiku,… Jednotlivé „státy“ si v úvodu projektového dne připravily prezentace svých zemí – plakáty s nejdůležitějšími informacemi a různými zajímavostmi vhodně doplněné obrázky. V tělocvičně školy pak žáci představili svoji zemi spolužákům. Následoval „mezinárodní“ turnaj v přehazované a naučná stezka přírodou. Během ní musely děti na 7 stanovištích prokázat znalosti ze zeměpisu, kultury, historie, literatury či sportu evropských zemí.

Nejúspěšněji si vedli „reprezentanti“ Francie, druzí skončili Dánové a třetí Portugalci. Projektový den se vydařil k plné spokojenosti jeho účastníků. Poděkování patří všem, kteří se na jeho organizaci podíleli.