Přimdský delfín - jednotlivci Tisk
Pátek, 11 Prosinec 2015 16:02

Rekordní počet plavců se shromáždil ve čtvrtek 10. prosince 2015 v přimdském bazénu. 67 chlapců a děvčat ze základních škol v Bělé nad Radbuzou, Boru a Přimdy se utkalo v prvním ze tří plaveckých závodů Přimdského delfína. Nejmladší žáci z 1. – 3. tříd museli volným způsobem překonat trať dlouhou 25 metrů, jejich starší kamarády čekala dráha dvojnásobná, tedy 50 m.

Atmosféra v bazénu byla bouřlivá, každý závodník se snažil vydat ze sebe to nejlepší, výsledky tak byly mnohdy vyrovnané.

Za své výkony obdrželi všichni závodníci sladkou odměnu, tři nejlepší v každé kategorii získali navíc medaili, diplom a věcnou cenu. Nejrychlejším plavcem se na trati dlouhé 50 m stal Domink Bernáth z Boru výkonem 41,44 s. Mezi dívkami kralovala rovněž borská Denisa Poláčková (čas 51,13).

Děkujeme všem závodníkům i jejich doprovodu a těšíme se na další setkání při druhém ze série závodů Přimdského delfína – závodu štafet. Poděkování patří rovněž provozovateli přimdského bazénu, panu Josefu Langmajerovi, za poskytnuté zázemí.   

Přílohy:
Uložit tento soubor (Přimdský delfín - jednotlivci - výsledková listina.pdf)Výsledková listina[ ]236 Kb
 
Velký úspěch malé školy Tisk
Úterý, 27 Říjen 2015 16:00

Naše základní škola podala během roku 2015 několik projektových žádostí a s většinou z nich uspěla.

Vzhledem k tomu, že již několik let spolupracujeme s různými zahraničními školami na mezinárodních projektech, podali jsme projektovou žádost Plzeňskému kraji v programu Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů. Náš projekt s názvem Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc, který chceme realizovat se ZŠ a MŠ Zubrohlava na Slovesnku byl úspěšný, Plzeňský kraj jej podpořil částkou 20.000,- Kč. V rámci projektu bude moci v listopadu tohoto roku 20 žáků naší školy navštívit partnerskou školu v Zubrohlavě a poté přivítáme naše slovenské kamarády na Přimdě.

Plzeňskému kraji jsme podávali rovněž projektovou žádost s názvem Technika hravě, a to do dotačního programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015. Naše žádost byla přijata, nyní čekáme, zda a jakou částkou bude podpořena. V případě úspěchu budou učebny 1. stupně školy vybaveny novými technickými stavebnicemi.

Další školní projekt se nazývá Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy. Nadace Partnerství ve svém programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA, jej podpořila částkou 62.000,- Kč. V rámci projektu bude vypracována dopravní studie zaměřená na zklidnění dopravní situace na Přimdě, byl pořízen přístřešek na kola a koloběžky a je prohlubována dopravní výchova dětí (formou soutěží, projektových dnů a dalších aktivit).

Naše škola využila rovněž možnost podat projektovou žádost do 56. výzvy OP VK zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností a rozvoj komunikačních schopností v cizích jazycích. V rámci projektu "Čtení a cizí jazyky zajímavě" získala škola 556.011,- Kč, za něž byly nakoupeny knihy do žákovské knihovny, deset žáků navštívilo v září jazykově-poznávací kurs ve Velké Británii a tři vyučující se zúčastnili jazykového kursu na Maltě.

Pod názvem Moderně ve výuce jsme podali projektovou žádost do 57. výzvy OP VK. Obdrželi jsme dotaci ve výši 473.044,- Kč, díky níž budeme moci vybavit školní dílnu modernějšími nástroji a nářadím, žáci dostali možnost zapojit se do celkem 5 blended learningových jazykových kursů (pozn. blended learning – výuka prostřednictvím internetového kursu v kombinaci se setkáváním s lektorem). Žáci se tak mohou zdokonalovat v angličtině a němčině nejen ve škole, ale i ve volném čase, velkou výhodou je, že kursy respektují aktuální řečové dovednosti jednotlivých žáků a umožňují jejich individuální rozvoj. Do kursů se zapojí také 3 vyučující.

Dalším obrovským úspěchem naší školy bylo schválení žádosti v projektu Erasmus+ - Klíčová akce 2, Strategická partnerství škol. Celková hodnota projektu, jehož zkrácený název zní Kultura a historie bez hranic, je 152.890,- eur (z čehož na naši školu připadá 35.380,- eur). Během 26 měsíců trvání projektu budou moci naši žáci spolupracovat s kamarády z Polska, Slovenska, Itálie a Turecka na jednotlivých projektových výstupech, čeká je řada exkursí zaměřených na kulturu a historii především našeho regionu. Díky mezinárodní účasti si žáci budou moci rovněž zdokonalovat své jazykové dovednosti v angličtině a němčině, které jsou hlavními komunikačními jazyky projektu. Ti nejlepší se pak budou moci zúčastnit mezinárodních setkání žáků, která se uskuteční v jednotlivých partnerských školách.


Velkou radost nám však rovněž dělají naši žáci díky reprezentaci školy v různých nefinančních projektech a soutěžích.

Deset žáků nynější 5. a 6. třídy se v pondělí 5. října setkalo v Plzni na neformální schůzce s panem ing. Václavem Štěklem (radním pro životní prostředí a zemědělství KÚ PK) a s panem ing. Janem Kovaříkem (za ČZS) - vedoucím Krajské koordinační rady. Důvodem tohoto vzácného setkání byl obrovský úspěch žáků Zuzany Jirkové, Amélie a Ludmily Šístkové, Lenky Hubáčkové, Kateřiny Phamové, Jakuba Kosíka, Jindřicha Končického, Pavla Myslivce, Terezy Stejskalové a Tomáše Vaňouse, kteří v loňském školním roce obsadili 1. místa v republikovém kole 22. ročníku výtvarné soutěže Kytice ve váze pořádané Českým zahrádkářským svazem.

Obrázky žáků současné 5. a 6. třídy – Zuzany Jirkové, Michaely Trhlíkové, Jakuba Končického, Veronika Frančákové, Ludmily Šístkové, Pavla Myslivce, Miroslava Rajtmajera, Kateřina Phamové, Nikol Kuželové, Václava Kollera a Václava Sedláka – které namalovali do soutěže Stříbrská lampa, jsou vystaveny, společně s výtvarnými pracemi žáků dalších škol, v prostorách Senátu České republiky. První čtyři jmenovaní dokonce Senát za odměnu navštívili. Poděkování za skvělé výsledky v obou výtvarných soutěžích patří nejen malým výtvarníkům, ale též Mgr. Janě Schröpferové, pod jejímž odborným dohledem díla vznikala.

Velmi dobrou práci odvedli rovněž žáci 2. stupně, kteří pracují na mezinárodních projektech v rámci aktivity eTwinning. Během minulého školního roku se zapojili celkem do šesti projektů, z nichž tři byly oceněny Národním certifikátem kvality, který je udělován jen těm nejlepším projektům. Žáci nynější 9. třídy (Aleš Bašta, Adéla Doležalová, Ladislav Gondorčin, Matthias Herrmann, Roman Hobl, Jonáš Junek, Josef Knápek, Matej Srnák, Natálie Strapková, David Svoboda, Tran Thi Duyen, Vlastimil Urban a Denis Wohlmuth) dokonce projektem Filmstudio dosáhli na 3.  Národní cenu eTwinning. Národní certifikáty kvality převzala na Národní konferenci eTwinning v Praze z rukou Martiny Nebeské (odborná referentka eTwinning) a Barbory Grečnerové (vedoucí oddělení eTwinning a EUN DZS) ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková. Národní cenu eTwinning pak Mgr. Husákové předali Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., (náměstkyně ministryně školství), Ing. Iva Tatarková (ředitelka Domu zahraniční spolupráce) a PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (konzultant vzdělávání, jeden z hodnotitelů projektu). Díky úspěchu projektu Filmstudio se jeho vedoucí, Mgr. Jana Anděl Valečková, zúčastní Evropské konference eTwinning, která se koná 22. – 24. října v Bruselu.

Děkujeme všem – žákům i jejich vyučujícím za opravdu vzornou reprezentaci školy.

 
Změna školního řádu Tisk
Sobota, 21 Duben 2012 12:58

Školská rada při ZŠ Přimda dne 18. 4. 2012 schválila doplnění školního řádu:

1) V bodu "Žáci mají povinnost":

- při příchodu do školy uložit mobilní telefon do své osobní uzamykatelné skříňky či do trezoru u ředitelky školy – mobilní telefon (a to vypnutý) mají u sebe pouze ti žáci, jejichž rodiče o to požádali ředitelku školy; i tito žáci však smějí mobilní telefon použít v době vyučování pouze v případě, pro který jim byl povolen

- žákům není dovoleno nosit do školy předměty, které nesouvisejí s výukou (přehrávače hudby apod.)

2) V bodu "Zákonní zástupci žáků mají povinnost":

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (škola v odůvodněných případech může po zákonných zástupcích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením)

 
Velikonoce ve škole Tisk
Pondělí, 30 Březen 2015 20:47

Nadcházející velikonoční svátky si ve středu 25. března připomněli také žáci druhého stupně. Během projektového dne nazvaného Velikonoce si oživili nejen naše české tradice, ale seznámili se i se způsobem oslavy Velikonoc v jiných zemích. Namísto dopoledního vyučování tak pletli pomlázky, barvili vajíčka, zdobili je voskem, vyráběli různé velikonoční dekorace a pekli velikonoční dobroty, mezi nimiž nechyběly anglické bochánky „hot cross buns“ či německá „Osternester“ (jakési věnečky z kynutého těsta s obarveným vajíčkem uprostřed).

Tři hodiny práce pak vystřídala zábava v podobě velikonoční stezky přírodou, na niž se postupně vydávala družstva jednotlivých tříd. Stezka vedla ulicemi Přimdy směrem k mariánské kapličce pod hradem a kolem bývalé školy v přírodě zpět k budově školy základní. Na trase je čekala celkem čtyři zastavení s úkoly: hod kroužkem na cíl, hledání ukrytých vajíček, … Za splnění každého úkolu získávala družstva indicie k vyluštění tajenky. Ta je nakonec dovedla k sladkému pokladu skrytému v ředitelně školy.

Spokojené tváře dětí svědčily o tom, že projektový den se vydařil.

Velikonoce_1   Velikonoce_2   Velikonoce_3   Velikonoce

Přimdský zajíc

Dne 30. března 2015 se v přimdském bazénu konaly vodní hrátky nazvané „Přimdský zajíc“. Zúčastnilo se jich 14 žáků z 2. stupně školy. První disciplínou bylo plavání na čas s tyčkami v rukou. Sam ze šesté třídy trochu přecenil své síly, ale ostatní si vedli velmi dobře. Druhým úkolem bylo převážení malých modrých tuleňů na destičce. Závodníci plavali jen jeden bazén a tento úkol zvládli všichni. Třetím úkolem bylo vylovit z vody co nejrychleji tři tuleně. Další disciplína spočívala v sebrání tří velkých a dvou malých plastových vajíček plovoucích na hladině bazénu. Posledním soutěžním úkolem bylo sjet na tobogánu a doplavat ke schodům v bazénu.

Podobné hrátky si užili v pátek 27. března i žáčci z prvního stupně školy, ovšem s tím rozdílem, že jejich soutěž byla rozdělena na úkoly jak pro plavce, tak i pro neplave, aby se mohli zúčastnit i ti nejmenší.

Jako obvykle byly vodní hrátky o Přimdského zajíce veselou soutěží, kterou si všichni účastníci náležitě užili.

Kopie_-_Pimdsk_zajc_9   Kopie_-_Pimdsk_zajc_18

 
Adventní čas v naší škole Tisk
Sobota, 27 Prosinec 2014 06:08

zpivaniDoba adventu přinesla našim žákům několik již tradičních akcí. V pátek 5. prosince se první stupeň školy proměnil ve školu čertí. Dopoledne ovládly děti v maskách malých pekelníků třídy a plnily čertovské úkoly. Během vyučování je navštívili žáci z 9. třídy přestrojení za Mikuláše, anděla a čerty a nadělili jim drobné sladkosti.

Ve středu 10. prosince se konal projektový den Vánoce určený žákům 2. stupně. Někteří se zapojili do vánoční dílny, v níž vyráběli různá přáníčka a drobné dárečky, jiní pekli cukroví a pro poslední skupinu byly v tělocvičně připraveny různé kvízy a hrátky s vánoční tématikou. V rámci projektového dne Vánoce si děti připomínají nejen naše české tradice, ale seznamují se i s vánočními zvyklostmi v jiných zemích. Žáci 8. třídy například připravili pod vedením pana Alberta Radvana tradiční anglický vánoční pudink.

Vodní hrátky O přimdského kapra byly nachystány na úterý 16. a středu 17. prosince. Soutěžící čekaly netradiční disciplíny jako lovení barevných očíslovaných hůlek, převážení lvounů na destičce či jízda s kapry na tobogánu. Veselé soutěže si děti užily a v bazénu se dosyta vyřádily.

Adventní čas vyvrcholil ve čtvrtek 18. prosince v 1700 Vánočním zpíváním, které se z důvodu špatného počasí poprvé konalo v tělocvičně – k nemalé radosti účinkujících i diváků, kteří nemuseli mrznout před školou. Po zpívání následovalo posezení ve školní jídelně. Občerstvení v podobě výborných chlebíčků a jednohubek nachystaly naše šikovné paní kuchařky, cukroví napekly děti, o obsluhu se starali členové školské rady. Poděkování patří všem, kteří se o zdar této krásné akce zasloužili.

V pátek dopoledne se ve třídách konaly vánoční besídky a pak už se děti rozběhly do svých domovů, aby si užily kýžené prázdniny. 
Připomínka významných dat Tisk
Pondělí, 11 Květen 2015 20:51

Ve čtvrtek 7. května si žáci 2. stupně připomněli 70. výročí od konce 2. světové války. Nejprve zhlédli film s válečnou tematikou, nechyběly ani krátké dokumenty o konci války na Tachovsku – pochody smrti či bombardování Tachova. O všem, co děti viděly, mohly poté diskutovat se svými vyučujícími, kteří se jim snažili zodpovědět všechny zvídavé dotazy. Následně děti ve skupinkách vytvářely plakáty s informacemi o událostech druhé světové války, které by nikdy neměly být zapomenuty.

V pondělí 11. května si žáci 6. až 9. třídy připomněli Den Evropy, který se slaví 9. května. První dvě hodiny žáci připravovali v osmi družstvech prezentaci vybraného evropského státu na velký papír. V následujících dvou hodinách proběhla soutěž družstev pojmenovaných po osmi evropských zemích. Děti měly za úkol představit zemi, kterou reprezentovaly, a ukázat svou práci za předchozí dvě hodiny, dále musely prokázat a uplatnit všeobecné znalosti o Evropě. Po vědomostní části čekal žáky turnaj v přehazované, kde vyhrálo družstvo 9. třídy reprezentující Španělsko.  To se nakonec umístilo za družstvem Řecka, představovaným dívkami ze 7. třídy.

Kopie_-_Den_Evropy_8   Kopie_-_Den_Evropy_83   Kopie_-_Den_Evropy_61   Kopie_-_Den_Evropy_46

 
Beseda o Himálaji Tisk
Úterý, 10 Březen 2015 20:42

V úterý 10. března 2015 se v malé tělocvičně Základní školy Přimda uskutečnila zajímavá beseda s českým horolezcem, stříbrským rodákem Janem Trávníčkem. Ten si pro žáky z Přimdy a Starého Sedliště připravil poutavé vyprávění doprovázené krátkými filmy ze svých horolezeckých výprav. Seznámil je se všemi radostmi i úskalími, která horolezce čekají, chtějí-li se poprat s horskými velikány. Kromě toho si děti mohly také prohlédnout část horolezecké výstroje, kterou s sebou Jan Trávníček přivezl. Četné dotazy žáků svědčily o tom, jak je vypravování mladého horolezce zaujalo.

V podvečer téhož dne se podobná beseda uskutečnila v jídelně základní školy pro veřejnost. 

 
Samhain, Halloween, Dušičky Tisk
Pondělí, 03 Listopad 2014 18:51

Halloween_2014Starý keltský svátek Samhain, anglosaský Halloween i české Dušičky si ve čtvrtek 30. října jsme si připomněli při projektovém dnu Halloween. Čekala nás stezka v terénu, kde jsme na osmi zastaveních nalezli informace o uvedených třech svátcích. Získané údaje jsme doplnili během putování do pracovního listu. Po návratu do školy se žáci 8. a 9. třídy odebrali do školní kuchyňky, aby zde připravili tradiční pokrmy. Osmáci pekli v duchu české tradice „dušičky“, deváťáci připravili „strašidelnou pizzu“, která patří k oslavám Halloweenu. Žáci 6. a 7. třídy se v téže době odebrali do tělocvičny a sehráli zde utkání v přehazované s látkovou dýní. Projekt byl zaměřen na multikulturní výchovu – připomněli jsme si naše (mnohdy i zapomenuté) tradice, ale seznámili jsme se i s kulturou starých Keltů a se zvyky spjatými s Halloweenem v anglosaských zemích.

Vpodvečer čekaly halloweenské radovánky děti ze školní družiny. Jejich starší kamarádi z druhého stupně si pro ně připravili veselou diskotéku se soutěžemi a stezku odvahy. 

 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 3 z 4